Yerel Koordinatörler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
- Prof. Dr. Tunc CATAL
- Prof. Dr. Serhat OZEKES
- Prof. Dr. Serhat OZEKES