Yerel Koordinatörler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği
- Prof. Dr. Tunc CATAL
- Prof. Dr. Serhat OZEKES
- Dr. Öğr. Üyesi Osman Murat ANLI