Yerel Koordinatörler

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik
- Tunç Çatal
- Güler Cimete